Güneyege Haber

BAZILARI DURMADAN ‘’ÜRETİM’’ DE ‘’ÜRETİM’’ DİYOR. ÜRETİM NEDİR?         

—ATATÜRK DEMİŞ Kİ : ‘’’Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; … daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar’’. Yüce Atatürk burada çalışıp yorulmadan, alın teri dökmeden üretmeden dışarıdan alınan mallarla lüks tüketime yönelen toplumların geleceğinin olamayacağını ifade etmiştir. Örnek olarak Yunanistan, son yıllarda üretim yapmayıp sadece yurt dışından alınan lüks malları tüketip belli bir süre refah içinde yaşamaya kalkınca Yunan devleti iflasa sürüklenmiş, AB ülkelerinin yaptığı finansal destekleriyle ayağa kalkmıştır.

—ÜRETİM NEDİR; Bir mal veya hizmetin daha faydalı hale getirilmesi veya çoğaltılması için yapılan işleme üretim denir. Buğday tohumlarını tarlaya ekip bakımını yaparak buğdayın dekara 25kg ekilip dekardan 600 kg ürün alınması bir mal üretimidir. Ham demirin ısıtılıp dövülerek ekinleri biçecek orak şeklinde bir alet yapılması bir mal üretimidir.  Marmaris’ten gelen yolcuğu uçağa bindirip göndermek bir hizmet üretimidir. Turistin bir otele gelip bir hafta tatil yapması süresince turiste verilen hizmetler bir hizmet üretimidir. Taşımacılık bir hizmet üretimidir. Yurt içi ve yurt dışı inşaat yapımı müteahhitlik bir hizmet üretimidir.

—ÜRETİM VE PAZARLAMA BİRLİKTE Mİ YAPILMALIDIR? Artık ülkemizde ve dünyada rekabet şartları çok zorlaşmış olup ‘’üreteceğiniz ürünün pazarlanması planlanmadan’’ bir ürün çeşidi üretimine girilmesi işletmeyi zora sokabilir, hatta iflasa sürükleyebilir. Bu nedenle bir mal veya hizmetin üretimine geçmeden önce pazar araştırması ve satış hedef kitlesi belirlenmesi gerekir. Özellikle mal üretiminde yeterli satış olmaz ise, işletmenin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için ya maliyet altı fiyat belirlenir, ya da stok yığılması olur. Her iki halde de işletme dara girer, sonucunda iflasa sürüklenir. Üretimden önce pazarlama planlaması şarttır.

—SON YILLARDA CHP BAŞKANI KILICDAROĞLU hep ‘’üretime bağlı ekonomi’’ veya ‘’üretim odaklı ekonomi’’ veya ‘’üretmeyen toplumlar’’ laflarını ağzından düşürmeyip Türkiye’nin üretmesi gerektiği ve ‘’mevcut hükümetin 17 yıldır hiç bir şey üretmediğini’’ ifadelerinde kullanmaktadır. Tabii ki bu cümlelerin altı bostur. Bu cümleler partililerce ezberlenmekte ve sosyal medya sayfalarında dolaşmaktadır. Ürettiğiniz ürünün bir kalitesi vardır. Sn. Kılıcdaroğlu kaliteden hiç söz etmiyor. Hâlbuki kalite bir tecrübe ve know how gerektirir.  Örnek olarak gömlek üreteceksiniz, aynı makinede değişik ham maddeden değişik kalitede gömlek üretebilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın VAKKO un kalitesinde gömlek üretemezsiniz. Danone kalitesinde peynir üretemezsiniz. Kola üretirsiniz ama Coca Cola kalitesinde kola üretemezsiniz. Duvar boyası üretirsininiz amma Nippon kalitesinde boya üretemezsiniz.

—ARTIK DÜNYA DEĞİŞTİ REKABET VAR, SADECE ÜRETMEK YETMİYOR.  Üretimde kaliteden ayrı olarak maliyet var,  ıskartanın azaltılması var,  verimlilik var, inovatif ürün ve inovatif üretim yöntemi var.  Iskartanız, kayıplarınız yüksekse maliyet artar. Üretim esnasında işcilik, uygun malzeme, günlük üretim düşüklüğü, üretim kayıpları iyi yönetilmiyorsa maliyetiniz artar. Verimlilik düşükse yine maliyet artar.   Birim üretim başına kullanılacak, ham madde, diğer yardımcı maddeler, birim üretim başına enerji yine maliyetleri etkiler.  Rakiplerinizi geçmek için daha yenilikçi, daha kullanışlı, daha işe yarayan, müşteri beklentilerine daha çok hitap eden ürün geliştirmek için AR-GE ve inovasyona önem vermeniz  gerekir.

—EZBERE ÜRETİM ÜRETİM, ÜRETMEYEN TOPLUM LAFLARI bazılarının ağzında sakız olmuş durumdadır.  Altı boş olan laflara safsata denir. İşte maalesef bazı siyasi odaklarda ‘’ÜRETEN TOPLUM veya ‘’hükümet 17 yıldır ne üretmiş’’ lafları tamamen safsatadır.  Türkiye’nin 2018 yılı mal ihracatı 170 milyar dolar civarıdır. Türkiye üretmiyorsa bu kadar para gökten mi geliyor.  Kılıcdaroğlu ve avenesi ezbere konuşuyor. 2018 yılı turizm gelirleri 40 milyar dolara yakındır. Türkiye’nin 2018 yılı inşat müteahhitlik hizmetleri geliri 10 milyar dolar civarıdır.

Türkiye’nin toplam dış geliri 200 milyar doları aşmakta olup çalışıp , ürettiğinin ispatıdır

Son Haberler