Güneyege Haber
Tarama Kategorisi

Sezgin Yıldırım

Kaderimiz Bir Bizim

Milleti millet yapan en önem li özellikler Irk, dil, tarih, din, ülkü ve gönül bağıdır. Bunlar da bir çözül me…