Güneyege Haber

DALAMAN ORTACA BÖLGESİ SEBZE MEYVE, SERA-ORTÜ ALTI DOMATES ÜRETİM DURUMU

—MUĞLA İLİ tarla bitkileri 2016 yılı 800.000 dünüm alanda 1 milyon ton, meyve 1.200.000 dönüm alanda 650 bin ton, sebze 180 bin dönüm alanda 1 milyon ton olmuştur. (Tuik). Meyve alanları gün geçtikçe artmakta, sebze ve tarla bitkileri alanları meşagatlı denilerek gün geçtikçe azalmaktadır.

—MUĞLA İLİ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ, toplam tarımsal üretim ve ihracatında önemli bir paya sahiptir. Sebze üretiminde en fazla öne çıkan ürün Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde yoğunlaşan örtü altı sofralık domates üretimidir. 2017 yılında toplamda 650.000 ton sofralık domates üretilmiş olup bu üretimin 525.000 tonu örtü altı seralardan sağlanmıştır. Sadece Seydikemer ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği için kullanılan yaklaşık 21.000 dönümlük toplam sera alanı vardır. 2017 yılında Muğla‟da üretilen sofralık domatesin %70‟si Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden sağlanmıştır. Diğer öne çıkan sebze ürünleri ise hıyar ( 60.000 ton), patlıcan (37.000 ton) ve kabaktır( 27.000 ton). Üretim miktarı bakımından Muğla‟da öne çıkan meyve türleri ise sırasıyla; Washington portakal, yağlık zeytin, nar ve limondur. 2017 yılında 260.000 ton washington portakalı, 200.000 ton yağlık zeytin, 82.000 ton nar ve 66.000 ton limon üretilmiştir. Ayrıca Türkiye‟nin önemli bir badem üreticisi olan Muğla‟da 2017 yılında 6.000 ton badem üretilerek ulusal badem üretiminin yaklaşık %6,7‟si Mugladan sağlanmıştır. (belgeler kaynak; Tuik) .

—2018 YLINDA İKLİMİN İYİ GİTMESİLE İLE ÜRETİM FAZLASI OLMUŞTUR.  Nar, seydikemer ve Ortaca ilçelerinde yoğunluktadır. 2018 yılı nar üretiminin 80.000 tonu aştığı 100 bin tona yaklaştığı düşünülmektedir. Limon daha çok Ortaca ilçesinde üretilmekte olup 2018 yılında rekoltenin yüksek olması nedeniyle yaklaşık 80.000 tonu aştığı 100.000 tona yaklaştığı yetkililerce söylenmektedir. Washington portakal daha çok Köyceğiz ilçesinde üretilmekte olup 2018 yılı Muğla üretimi daha önceki yıllarda 260 bin tona karşılık 2018 de 350.000 tonu bulduğu yetkililerce ifade edilmektedir.

—FETHİYE –SEYDİKEMER SERA DOMATES ÜRETİMİ, yıllık 525.000 ton olup bunun yaklaşık 160.000 tonu ihraç edilmektedir. Fethiye-Seydikemer sera domates üretiminin yaklaşık % 30 u ihraç edilmektedir.  Ortaca -Dalamanda seracılık maalesef gerilemektedir. Ortaca halinden satılan domates miktarı yıllık 20.000 ton ile 30.000 ton arasında olup üreticinin ve üretim alanlarının azalması nedeniyle üretim gittikçe düşmektedir. Hâlbuki Fethiye-Seydikemer yayla taraflarında, Dalamanın komşu ilçesi Çameli’de hem örtü altı sera olarak hem tarla domatesçiliği gittikçe gelişmektedir.

—ÖZELLİKLE DALAMANDA ÖRTÜ ALTI SERA DOMATES ÜRETİCİLİĞİ SON YILLARDA GERİLEMEKTEDİR. Dalaman Kapukargın köyünde 120 dönüm alanda sera domatesi yetiştiriciliği yapılırken son yıllarda 20 dönüme kadar düşmüştür. Bununda sebebi 60 yaşına gelen seracıların emekli olup meşagatlı denilerek seracılığın bırakılmasıdır. Genç nesil ise lise mezunu olup kıravat takıp havaalanında turizmde çalışmak istemektedir. Kapukargın köyünde birkaç kişi 2-3 dönümlük seralarda domates üretimine sadece baharlık olarak tek ürün üretimi yapmaktadır. Kapukargın’da sadece bir kişi, üniversite mezunu, ziraat mühendisi bir kişi 5 dönüm serada hem güzlük, hem baharlık olmak üzere yılda 2 ürün alarak üretim yapmaktadır. Dalaman Kargınkürü köyünde yaklaşık 50 dönün arazi ile en fazla seracılık domates üretimi yapılan köydür.  Dalaman ilçesi olarak yaklaşık 80-90 dönüm arazide yılda tek ürün olarak domates üreticisi domates üretimi yapmaktadır. Bir dönümden 10-12 ton domates ürün alındığına göre Dalmana ilçesi olarak yıllık 1000 ton civarı üretime kadar düşmüştür.  Halnbuki Ortaca, merkez, Ekşiliyurt, Kemaliye, Eskiköy ve diğer köyler olmak üzere yıllık 20.000 ton civarı tarla ve sera domates üretimi yapılmaktadır.

DOMATES SERACILIĞI PARA KAZANDIRIYOR MU? Fethiye hallerinde domates fiyatları Ortaca haline göre her daim yaklaşık 50 Krş-1 lira arası devamlı yüksektir. Antalya hal fiyatları Fethiye hallerine göre her daim 50Krş-1TL yüksektir. Bunun da asıl sebebi, Ortaca halinde Fethiye hallerine göre yeterli komisyoncu tüccar yoktur. Hâlbuki Antalya hallerinde tüccar ve komisyoncu daha çoktur. Ortaca hali çok küçük organizesiz bakımsız ve halen doludur ve yer olmadığı için yeni tüccar komisyoncu gelmesi imkanı yoktur.  Ortaca’da güzlük ve baharlık yılda 2 ürün yapan en çok 10-15 çiftçi vardır. Geri kalanı tek ürün baharlık yapmaktadır. Halbuki yılda iki ürün yapan 2 kata yakın para kazanmaktadır. Bu yıl güzlük domates fiyatları Ortaca halinde 3.50-4.00 Tl ye satılırken bu bahar 4-5TL/ kg arası alıcı bulmaktadır. Domates seracılığı karı-koca bir aile işletmeciliği olarak yapılırsa, arazi kendine ait olmak üzere dönümde 10. 000 TL masrafla, dönümde 10-12 ton üretimle, 4-5 dönüm örtüaltı sera arazide, yılda 2 ürün yapanlarca iyi para kazanılmaktadır.  Muğla B.Ş Belediyesi hal için bir şeyler yapmalıdır.

Son Haberler