Güneyege Haber

FELSEFE DEDİĞİN NEDİR Kİ?

Felsefe önsözü olmayan bir kılavuzdur. Onu ilk kez görenler ne yapacağını bilemezler. Ama ne yapacağını bilen birisinin eline geçerse çok etkili bir silaha dönüşecektir.

Küfürbaz dindarların, ahmakların, meraksız, ilgisiz, bilgisiz ve ruhsuzlar ordusunun saklamış olduğu gerçeğe ulaşmak ancak felsefe ile olacaktır. Çünkü felsefe tanımı gereği hiçbir cevapla yetinmeyen sürekli devinen bir gerçek anlayışına sahiptir.

Felsefenin bir özelliği de ‘sorgulama’ anlayışıdır. Felsefe bize yetinmeyen bir sorgulamayı ve eleştirel bakışı gösterir. Felsefenin hiçbir konusunda uzlaşı yoktur. Felsefe adına yapılan her şey eleştiriye ve şüpheye açıktır. Amaç soru sormak ya da sordurmaktır. Cevaplar felsefe için değil bilimler için önemlidir. Felsefenin işlevi, o bilimlere cevaba giden soruları sordurmaktır. Yani felsefe bilimlerin ilham kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca felsefe insanı dünyevi zevklerden uzaklaştıran, insanla birlikte doğan, büyüyen ve gelişen bir etkinlik olarak da tanımlanmaktadır. Felsefe yaşamın kendisi, yaşamın kendisi de felsefedir.

Peki benim ülkemde felsefe nedir veya felsefeye bakış nasıldır?

Felsefe biz ve bizim gibi ülkelerde gereksizdir. Çünkü pratik anlamda fayda sağlamaz. Kazanç anlamında diğer bilimlere göre çok geridedir. Gündelik hayata etkisi çok azdır. Hal böyle olunca ne gerek vardır felsefeye…

Aslında birçok doğu toplumunda felsefeye böyle bakılır. Çünkü doğu toplumlarının yaratmaya çalıştığı insan tipi felsefeye aykırı bir tiptir. Bizler eğer felsefe ile tanışırsak ne olur; düşünürüz, eleştiririz, sorgularız, kolay kabul etmeyiz, biat etmeyiz, durağan değil akışkan bir zihinsel sürece sahip oluruz, özgürleşiriz, tarafsız oluruz ve daha da önemlisi böyle bireyler yetiştiririz.

 Şimdi size sorularım şunlardır; siz bizim ülkemizi yönetenlerden olsaydınız, felsefeyle yoğrulmuş bir toplum mu yoksa felsefeyle hiç tanışmamız bir toplum mu isterdiniz?

Son olarak felsefe önemsenmesin ya da felsefeyle tanışılmasın diye üniversite sınavından kaldırır mıydınız yoksa soru sayısını arttırır mıydınız?

Son Haberler