Güneyege Haber

Son Gün 28 Şubat

Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce, Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları için son günün 28 Şubat olduğu duyuruldu. İşlem yaptırmadığı tespit edilenlere 2 bin 101 idari para cezası verileceği açıklandı.

Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü açıklamasında, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan Uzunluk, Alan, Hacim, Kütle Ölçüleri, Yoğunluk Ölçerler, Hububat Muayene Aletleri, Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları, Akaryakıt/LPG Sayaçları, Naklimetreler, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar gibi ölçü ve ölçü aletlerinden; Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcıları tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Belediye Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına, Yetkili Muayene Servislerine, periyodik muayene dilekçesi verilmesi gerekmektedir denildi.

Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrakın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihinin esas alınacağı kaydedilen açıklamada şunlar belirtildi;

“Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyen, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişilere daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi hükmü gereğince; “Damga Süresi Dolmuş Ölçü Aleti Kullanma” fiilinden dolayı,  2 bin 101 Türk Lirası İdari Para Cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.”

Son Haberler