Güneyege Haber

ZALİME DUR DEMEK İÇİN GÜÇLÜ TÜRKİYE

Dünyanın çivisi çıktı. Ne hukuk, ne de adalet kaldı.

Her yerde” HUKUKUN GÜCÜ”  yerine , “GÜÇLÜ OLANIN HUKUKU” geçerli olmaya başladı.

Dünya devletleri ve milletleri adeta bir boşluğa düşmüşler ve savruluyorlar gibi. Dünün düşmanları ,bu gün ittifak yapar hale geldiler. Her gün dengeler değişiyor. Bunun nedeni Uluslar arası kurum ve kuruluşların etkinliğini yitirmesi ve özellikle ABD’nin emir ve talimatları ile hareket eder hale gelmeleri ile Devletlerin güvenlik ve sorunlu ilişkilerinin çözümünde güvenecekleri kurumların kalmamasıdır.

Demokrasi ve İnsan hakları rafa kalktı…

Küresel güçler kendi menfaatleri doğrultusunda istedikleri ülkelerde ,darbe ile yasal iktidarları yıkıp, yerine de kendileri için uyumlu hükümetlerin getirilmesini ,adet haline getirdiler. Demokrasileri katlettiler. Batı medeniyeti emperyalist yüzünü artık saklayamaz duruma geldi… Batılı ülkeler Demokrasi değerlerini, milli menfaatleri için ayaklar altına almaktan hiç çekinmediler…

İnsan hakları söylemde kaldı. Emperyalistler menfaatleri uğruna, hedeflerine koydukları her ülkede, insan hakları ihlali yapmaktan hiç çekinmediler… Her yerde kan ve göz yaşı hakim. İnsanlar çaresiz. Acı ve elem insanların kaderi oldu.

“ Yeni Dünya Düzeni “ kurulana kadar da bu sıkıntılar bitmeyecek..

İnsanlığın bu adaletsizlik ve hukuksuzluklara dur diyecek, bir iklime ihtiyacı var. Zalimlerin zulmüne son verecek, bir yiğide ihtiyacı var.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İhtiyaç var… İNSAN HAKLARI Savunucularına ihtiyaç var.. Demokratik HAK ve ÖZGÜRLÜKLERE ihtiyaç var..

EKONOMİK çıkarlar uğruna Orta Doğu kan gölüne çevrildi. Tüm mesele AKDENİZ GAZ YATAKLARI  ve tarihi İPEK YOLU projesi ekonomisi. Orta Doğu da istediklerini aldılar. Kendilerine direnecek devlet bırakmadılar. KUDÜS olayı BÜYÜK KAMPLAŞMANIN işaret fişeğidir. Arap ülkelerinde, kendi uydu iktidarları ile İSLAM DEVLETLERİNİ BÖLDÜLER… İsrail ile yan yana getirdikleri ve aynı cephede buluşturdukları devletlere bakın. Sözüm ona İslam devletlerinin, en önde gelenlilereri. ..

OYUNUN İKİNCİ AYAĞINA geçtiler.. Sırada KIBRIS ve TÜRKİYE var… Sonra İRAN.

Akdeniz de avantajlı pozisyonda olan Türkiye’yi, Kıbrıs da zayıflatarak oyun dışına itmek ve Akdeniz gaz yataklarından uzak  tutarak,muazzam bir gelirden mahrum bırakmak. İran da Çin’e enerji sağladığı için kontrol altına alınmaya çalışılacak. 2018 ciddi sıkıntılara ve gerginliklere gebe olduğu gibi, sıcak çatışmalara da açık bir zorlu yıl olacak gibi görünüyor..

TÜRKİYE zayıf bir ülke değil. Yeter ki içte birlik olalım. Bu zor günleri atlatırız. Fetöden,  ypg’ye, siyasi kaostan tutun da sokak çatışmalarına,siyasi suikastlere, ekonomik kumpaslara, ambargo ve yaptırımlara, uluslar arası siyasi baskılara göğüs gereceğiz.Başka yolu yok..

Dünya devletleri arasında kamplaşma zirve yaptı. Artık taraflar net şekilde belirginleşiyor. Dünya ikiye bölündü. Aynı durum ülkemizde de yok mu ? Kamplaşmadık mı ? Siyaseten ötekileşmedik mi ? Düşünün hele…!

KURTULUŞUMUZ Birlik ve beraberlikte. SİYASETİN bizi bölmesine ve ÖTEKİLEŞTİRMESİNE müsaade etmeyelim. Emperyalist HAÇLI SALDIRILARI son bulana kadar, safları sıkı tutalım.

Atalarımızın KANLARI ile sulanmış bu TEMİZ  TOPRAKLARI, ne olur SİYASET ile KİRLETMEYELİM.. En bilgisiz insanlar bile TEHLİKEYİ gördü. Omuz omuza ve gönül gönüle olmamız gerektiğini anladı.. İnşallah başaracağız BİR OLMAYI… Şöyle imizin ve milletimizin bakın etrafınıza Hak ve Adaleti savunacak Türkiyeden başka bir devlet var mı ? Allah devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun inşallah..hayırlı haftalar diliyorum…

Son Haberler