ANAYASA MAHKEMESİNDEN “TRAFİK CEZASI” KARARI

02.08.2022 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’de, Anayasa Mahkemesi’nin dört ayrı iptal kararı yer yayımlanmıştır. Bu iptal kararlarından biri ise, Karayolları Trafik Kanunu’nun 115. maddesinde yer alan Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünün Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi hakkındadır.

Resmi Gazetede yayımlanan bu iptal kararına göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, önüne gelen bir davada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 115. maddesinin 8. fıkrasının 3. cümlesinde yer alan “Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir.” şeklindeki hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etmiş ve iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi ise, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesinin iptal talebini haklı bulmuş ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 115. maddesinde yer alan bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle, oybirliğiyle iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi iptal kararının gerekçesinde, Anayasa’nın 38. maddesinin 7. fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğuna dair düzenlemeye atıfta bulunarak, ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan en temel ceza hukuku ilkelerinden birisi olduğuna değinmiştir.

Gerekçenin devamında ise, iptali istenen ilgili kanun maddesinde, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesinin hükme bağlandığı ve bu yüzden aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan Türk plakalı araç sahiplerinin gerçekleştirmediği veya iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olunduğu ifade edilmiştir.  Oysaki bu durumun ceza sorumluluğunun şahsiliğine aykırı olduğu, zira cezaların şahsiliğindeki amacın, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmaması olduğu, bir diğer açıdan kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmaması gerektiği açıklanmıştır.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu