DÜĞÜN TAKILARI GELİNE Mİ YOKSA DAMADA MI AİT?

Düğün geleneklerimizden biri de takı merasimidir. Bu kapsamda düğüne katılan misafirler ve aile üyeleri, geline ve damada para, altın veya bilezik, kolye, küpe, saat gibi takılar takmaktadır. Evliliğin ilk başlarında bu takıların kimde kaldığı çok fazla sorun edilmese de özellikle boşanma aşamasında düğünde takılanların kime ait olacağı ciddi tartışmalara neden olmaktadır.

Kanunumuzda ise düğün takılarının hangi tarafa ait olduğuna dair açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu sebeple, mahkemeler de önlerine gelen uyuşmazlıklarda Yargıtay’ın görüşüne karar verme eğiliminde olmuşlardır.

Konuyla ilgili kanunda açık bir düzenleme yer almadığı ve her yörede de farklı adetler olabildiği için bu husus hep tartışılagelmiştir. Dolayısıyla, düğün takılarının kime ait olduğu hususunda Yargıtay da toplum yapısına, çiftlerin adet ve geleneklerine göre karar vermiş ancak zaman içinde kararlarında görüş farklılığına gitmiştir.

Önceden düğünde takılan takıların kim tarafından kime takıldığına bakılmaksızın geline ait olduğu kabul edilmiştir. Bu yüzden düğünde damada takılan takılar da (erkeğe özgü olan ve yalnızca erkeğin kullanabileceği olan takı türleri hariç olmak üzere) geline ait sayılmıştır. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2020 yılında verdiği bir kararla bu konuda görüşünü değiştirmiştir.

Artık bu kararla birlikte, damada takılan takıların damada, geline takılan takıların ise geline ait olduğu belirtilmiştir. Bu noktada, damada takılan takılarda bir istisna getirilmiş olup kadına özgü olan takılar damada takılmış olsa bile geline ait olduğu ifade edilmiştir. Böylece, düğünde geline takılan ancak erkeğe özgü olabilecek erkek kol saati, zincir, kol düğmesi gibi takılar damada ait sayılacaktır.

Yine, düğünde damada takılan ancak kadına özgü kolye, küpe, bilezik gibi takılar ise geline takılmamış olsa dahi geline ait sayılacaktır. Bunun dışında, düğünde takılan para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi takılar kadına özgü takı kabul edilemeyeceği için kime takıldıysa ona ait kabul edilmektedir.

Şayet para, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını gibi kadına özgü olmayan takılar bir sandık veya kesede toplanmış ve geline mi yoksa damada mı ait olduğu ispat edilemiyorsa; her ikisinin de paylı mülkiyetlerinde olduğu kabul edilmektedir. Bu noktada, takıların kendisine ait olduğunu iddia eden tarafın aralarında böyle bir anlaşma bulunduğu, örf ve adetlerinde böyle kabul edildiği veya takıyı takan kişinin kendi yakını olduğuna dair düğün videosu, fotoğrafları vs. gibi somut ve inandırıcı deliller sunması gerekmektedir.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu