EVLAT EDİNMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Evlat edinme, evlatlık ile evlat edinen arasında, mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir kişisel hal olayı olarak tanımlanmakta olup evlat edinmeyle birlikte, anne ve babaya ait hak ve yükümlülükler evlat edinenlere geçer. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur ve 18 yaşından küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Son dönemlerde de evlat edinmek isteyenlerin sayısında bir artış göze çarpmaktadır. Bu tercihin fiziksel veya psikolojik çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte; evlat edinmek basit bir prosedür değildir. Dolayısıyla isteyen herkesin evlat edinmesi mümkün olmamaktadır.

Hukukumuzda hem küçüklerin hem de yetişkinlerin evlat edinilmesiyle ilgili düzenlemeler yer almakta olup bu yazımızda da küçüklerin evlat edinilmesinin şartlarından bahsedeceğiz. Medeni Kanunumuza göre, bir küçüğün evlat edinilebilmesi için her şeyden önce, evlat edinmenin küçüğün yararına olması ve evlat edinenin varsa diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi gerekmektedir. Bununla birlikte küçüğün evlat edinilmesi için gerekli şartlar genel olarak şöyledir:

  • Evlat edinilen küçük, evlat edinen tarafından 1 yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olmalı,
  • Evlat edinilen küçüğün yaşı, evlat edinenden en az 18 yaş küçük olmalı,
  • Evlat edinilen küçük, ayırt etme gücüne sahip ise, onun da rızası alınmalı,
  • Evlat edinilen küçük, vesayet altında ise, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izni alınmalıdır.

Kural; evli eşlerin birlikte evlat edinmesi olmakla birlikte tek başına evlat edinilmesiyle ilgili de kanunda düzenlemeler yer almaktadır. Öncelikle, evli eşlerin birlikte evlat edinebilmesi için en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki; eşlerden biri diğer eşin çocuğunu, yani üvey çocuğunu da evlat edinebilir. Ancak bunun için, en az 2 yıldan beri evli olması veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş bulunması gerekmektedir.

Evli olmasa bile tek başına bir kişinin de evlat edinmesi mümkündür. Bunun için evli olmayan kişinin 30 yaşını doldurmuş olması şarttır. Ayrıca 30 yaşını doldurmuş olan evli bir eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması veya 2 yılı geçkin bir süreden beri nerede olduğunun bilinememesi ya da mahkeme kararıyla 2 yılı geçkin bir süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması nedenlerinden dolayı birlikte evlat edinmelerinin imkânsız olduğunun kanıtlanması halinde, evli de olsa tek başına evlat edinme hakkına sahiptir.

Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının mahkeme huzurunda rızasını da gerektirmekte olup bu rıza, küçüğün doğumunun üzerinden 6 hafta geçmeden önce verilemez. Ancak ana ve babanın kim olduğu, uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa rızaları aranmaz. Aynı şekilde; hâkim tarafından ana babanın küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediği takdir edilirse de yine rızaları aranmayacaktır.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Başa dön tuşu