İŞLETMENİZİ VERBİS’E KAYDETTİRMEK İÇİN SON GÜN 31 ARALIK…

Daha önceki yazılarımdan birinde kişisel verilerle ilgili açıklamalarda bulunmuş, nelerin kişisel veri kapsamına girdiğinden, hangi işletmelerin VERBİS’e (veri sorumluları sicil bilgi sistemi) kayıt yükümlülüğü olduğundan ve konuyla ilgili düzenlenen para cezalarından bahsetmiştim. VERBİS’e kayıt için öngörülen sürenin sonuna yaklaşıldığı için bu konuyla ilgili tekrar yazmak istedim.

Başlıkta da belirtildiği gibi VERBİS’e kayıt için öngörülen son tarih 31.12.2021’dir. Aslında bu süre daha önce 31.03.2021 olarak öngörülmüştür. Ancak Covid-19 virüs salgını nedeniyle VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşandığına dair özel sektör ve kamudan gelen talepler karşısında bu süre 31.12.2021’e ertelenmiştir. Bu noktada hangi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olduğunu da hatırlatmak faydalı olacaktır:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon ₺’yi aşan şahıs ve kurumlar ile yurtdışında yerleşik şahıs ve kurumlar
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon ₺’den az olup ana faaliyet konusu gereği özel nitelikli kişisel veri işleyen şahıs ve kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşları

31.12.2021’e kadar VERBİS sistemine kayıt olmalı ve işletmeleri için bir kişisel veri güvenliği politikası oluşturmalıdır.

Hangi verilerin özel nitelikli kişisel veri sayıldığını da belirlemek gerekir. Kanuna göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu bilgilerden yola çıkarak VERBİS’e kayıt zorunluluğu olan, özel nitelikli kişisel veri işleyen belli başlı bazı işletmeler şu şekilde sıralanabilir:

Hastaneler, tıp merkezleri, doktor ve diş hekimlerine ait özel muayenehaneler, psikologlar, diyetisyenler, eczaneler, optisyenler, fizyoterapistler, zayıflama merkezleri, güzellik salonları, diyaliz merkezleri, laboratuvarlar, spor salonları, yaşlı bakım evleri, kreşler ve anaokulları…

VERBİS’e kayıt zorunluluğu olan bu işletmelerin hem düzgün bir kayıt yapabilmesi hem de mevcut ve muhtemel ihlallere karşı farkındalık geliştirebilmesi öncelikle bir envanter çıkarması daha sağlıklı olacaktır. Böylece hangi bilgileri ne amaçla ne kadar süreyle tuttuğu, bu verileri kimlerle paylaştığı, nasıl koruduğu, kanuna aykırı kişisel veri işleyip işlemediği gibi temel noktalar saptanmış, ona göre bir yol haritası çizilmiş olur.

Anlaşılacağı üzere, kişisel veriler son derece hassas ve titizlikle ele alınması gereken bir konudur. Bu sebeple, VERBİS’e kayıt zorunluluğu olan yukarıda sayılan işletmelerin, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğinden emin olması gerekmektedir. Aksi halde ciddi para cezaları ve tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacaklardır.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu