MUĞLA  SUCUL YAŞAMININ KORUNMASI VE KURTARILMASI

MUĞLA DOĞASI sucul yaşamı dediğimiz zaman, Muğla sahili deniz -marin yaşamı, kıyı suları marin yaşamı, sahili ile bağlantılı nehir ve göl ağzı (estuary) yaşamı,  denize bağlantılı göl ve lagünlerdeki yaşam, iç sular ve nehirlerdeki yaşam, baraj göllerindeki yaşam akla gelir.

MUĞLA DENİZ-MARİNAL sularında BALIK ve diğer su ürünleri ilgili tehlike altındaki canlılar; Karetta kaplumbağaları, Akdeniz fokları, orfoz- lahoz balık türleri başı çekmektedir. Ancak her tür balık ve deniz canlısı stoklarında  % 50 lerden % 90 lara varan azalma vardır.   Aşırı avlanma, üreme zamanı avlanma ve dinamit, patlayıcılar, tüplü dalış, gece zıpkıncılığı, gibi yasa dışı avlanma balık türlerinin çoğunun neslinin tükenme sınırına getirmiştir.

BALIK VE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİNİN en büyük azalma nedeni ÜREME ZAMANI AVLANMA, AŞIRI AVLANMA ve YASA DIŞI avlanmadır. Bugün bölgemizde en 50-60 kişi ya normal mesleğinin yanında yasa dışı zıpkınla avcılık yaparak ek gelir sağlamaktadır. Bazı zıpkınlı dalıcılar ise yasa dışı dalgıç avcılığını meslek haline getirmişlerdir.

MUĞLA LAGÜNLERİ, GÖLLERİ ve nehirlerinde sucul yaşam ne durumdadır.  Muğlada 4 lagünümüz var. Bunlar Bafa (70.000 Ha), Köyceğiz (55.000 Ha), Dalaman-Kocagöl(15.000 Ha) ve Güllük (250 Ha) lagünlerdir. Lagünler denizle bağlantılı göllerdir. Lagünlere başta kefal ve yılan balığı denizden göle, gölden denize girer çıkar, giriş-çıkışı kolaysa levrek, çupra da girer. Lagün deniz boğaz ağzı -estuary bölgesi ise juvenil -balık yavrularının başkalaşma ve gelişme alanıdır.  Bu bakımdan nehir ve göl deniz boğaz ağızları çok önemlidir. Türkiye Akdeniz ve Güney Ege marin yaşamı için önemli iki lagün Bafa ve Köyceğiz lagünleridir. Güllük lagünü deniz içi lagünü olup çipura ve levrek yavrularının en çok avlandığı nursery alanıdır.

MUĞLA SUCUL DOĞANSIN bel kemiğini oluşturan Muğla gölleri (lagünleri ) korunmak zorundadır.  Muğla İl Tarım Müdürlüğü ÖÇK koruması altında olan ve sulak alan ilan edilmiş olan Dalaman Kocagöle IUCN listesinde Göllerdeki sucul yaşam için en tehlikeli 2.sırada olan Aynalı sazan (pullu sazan )    istilacı yabancı türünü bu geçen yılın Temmuz ayında aşılamıştır. Muğla B.Ş belediyesi bu yılın Mayıs ayında IUCN listesinde en tehlikeli 3. Sıradaki Gambusia sivrisinek istilacı yabacı türünü, biyolojik mücadele Donkişotluğu yaparak kırsal alanlardaki foseptiklere ve doğaya aşılamıştır. Yani bilimsel bir kuruluşca (Muğla Üniversitesi ) sahip çıkılmadığı sürece lagünlerimiz , göllerimiz  ve karasularımızı belediye ve devlet eliyle yok edilmektedir.

KÖYCEĞİZ GÖLÜNDE, Nil kaplumbağaları, Mavi yengecler, kunduz denen Lutr-Lutr su samuru, her biri 8-10 kg arası çeken yerli tür sazan balıkları, benekli kaplumbağalar nesli tükenmekte olup bir an önce korunmalıdır.  . Köyceğiz gölünde su kirliliği yoktur. O zaman neden Köyceğiz gölünde canlı yaşamı durmadan eksiliyor. Bu sucul canlıları kim koruyacak. Köyceğiz gölünün sorunu stok sayımı yapılmadan fazla miktarda balık ve yengec avlanılmasıdır.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, Muğla bölgesi sucul yaşamına sahip çıkmak zorundadır. Muğla üniversitesi Dalyan plajları işletmeciliğinden 3 yıldır iyi para kazanmıştır. Ayrıca eski rektörümüz. Sn. M. Harmandarın ‘’ Dalyan plajlarından kazanılacak para Dalyan biyolojisinin korunmasında harcanacaktır’’ diye sözü vardır. Muğla Üniversitesi Muğla sucul yaşamının korunmasında 4 lagünü de ele almak zorundadır. Muğla Üniversitesinin Biyoloji bölümü, su ürünleri bölümü ayrıca Kimya Mühendisliği analiz bölümü vardır. Bu bölümlerde Muğla Üniversitesi mevcut hocalarınca daha önceleri zaten bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bölgenin hidrobiyolojik yapısını bilen, bölgemizde çalışmış çok değerli hocalarımız vardır.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EKOLJİK YAŞAMININ KARUNMASI İÇİN KÖYCEĞİZ GÖLÜNÜ acele korumaya almalıdır. Muğla Üniversitesi   Konferans, sempozyum , çalıştaylar düzenleyerek Köyceğiz Gölü ile Dalyan deltasının ekolojik yaşamının korunmasını  ulusal ve uluslararası su ürünleri ve çevrecilik camiasını dikkatini  çekecek şekilde ele almalıdır. Böylece Muğla Üniversitesi hem güney ege lagünlerinin kurtarılması hem de karasularındaki yabancı istilacı türlere dikkat çekilmesi için etkin faaliyetlerde bulunmalıdır.   MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, Muğla bölgesi sucul yaşamı ekosistemleri tehlikede olup acil mevcut durum tespiti ve lagünlerin restorasyonu için acil eylem planları belirlenip uygulamaya geçilmelidir.  Çalışmaları Bu bölgede çok derin hidrobiyolojik çalışmalar yapmış olan Muğla Üniversitesi eski hocası Hidrobyolog Prof. Niyazi Özdemir’ den de faydalanılmalıdır. Niyazi Hocamız, Dalaman Kocagöl restorasyonu için ‘’projem hazır’’ demektedir.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı