MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİN MUĞLA HALKI İÇİN GÖREVLERİ NEDİR?

MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİN, Muğla İli halkına karşı sorumlulukları var mı?  Evet var. Her üniversitenin içinde bulunduğu topluma karşı sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel sorumlulukları vardır.  Peki, önceki dönemlerde üniversite bu sorumluklarını yerine getirdi mi? Hayır getirmedi. Her zaman söyledik atasözü ‘’at sahibine göre kişner’’. Yani üniversite rektöründe çevre ve doğa koruma bilinci yoksa üniversitede de doğa ve çevre koruma üzerine hiçbir şey yapmaz. MSKÜ si Muğla ilinin sosyal yapısına, ekonomisine, tarihi ve kültürel değerlerine katkı yapacak hiçbir faaliyette bulunmamıştır.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİN İlçelerde bölümler açılması ile İlçe halkının sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel katkı yapmasını takdirle karşılıyoruz. Ancak öğrencilerin bir ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik yapısına katkı yapmasını Üniversitenin projesel katkısı olarak göremeyiz. Peki, MSKÜ,  Muğla merkez ve ilçelerine sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel (tarihi değerler dahil ) katkısı nasıl olabilir?

BİR KERE ŞUNU SÖYLEYELİM, MSKÜ de çevresel olarak doğa ve doğal kaynaklar, çevrenin korunması, Muğla ekolojisi, endemik türler, deniz ve karasal sularda akvatik yaşam, soyları tükenmekte olan türler, biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin korunması, iklimsel konular, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma, flora ve fauna, botanik değerler, zoolojik değerler, yaban yaşamı, kuş türlerinin yok olması, aşırı ve yasa dışı karasal avcılık, aşırı ve yasadışı deniz ve karasal sularda avcılık, doğal dengenin korunması gibi konular Muğla Üniversitesinin odak noktasını teşkil etmelidir. Ancak MSKÜ, bu konulara duyarsız kalmıştır.

MUĞLA İLİNDE DOĞA ÖLÜYOR KİMSEDEN SES YOK.  Üniversiteler özerk ve bağımsız kuruluşlardır. Her konuda araştırma yapabilirler. Yapacakları şey de çok basit bir üniversite hocası sorumluluğunda 2 yüksek lisans veya doktora öğrencisinin tez konusu seçmesini sağlamak.  Hep söylüyoruz, Muğla Türkiye’nin en önemli 4 lagününe sahiptir. Denizle bağlantılı acı su niteliği taşıyan, eski zamanında deniz olup boğaz kısmı zamanla dolarak, bir kanal ile denizle bağlanan göllere lagün denilmektedir.

AKDENİZ, DENİZ CANLILARI yaşamı için çok önemli olan ancak ölmekte olan bu lagünlerden; 4 adet olup 1-Bafa lagünü, 2-Köyceğiz lagünü 3-Güllük lagünü, 4-Dalaman Kocagöl lagünüdür. Bunlardan büyük bölümü Muğla ilinde olan Bafa lagünü ölmektedir. Bafa gölü için başka üniversiteler bazı çalışmalar yaparken Muğla Üniversitesi maalesef geriden bakmaktadır. Dalaman Kocagöl lagünü de yarı ölmüş vaziyettedir.   Bafa lagünü ve Kocagöl lagünlerinin katili başta DSİ dir. İkinci katil zeytinyağı fabrikalarıdır. Muğla üniversitenizin biyoloji bölümü var, su ürünleri bölümü var. Her iki bölüm ortak çalışma yapabilir.  Göllerimiz, nehirlerimiz, lagünlerimiz ölmüşse Muğla ne işe yarar.

MUĞAL ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ Sn Prof. Hüseyin Çiçek ve ekininden umutluyuz. Ancak sayın rektörümüz Muğla Üniversitesinin çehresini değiştirecek birçok konuda devrim yaratacaklarını ifade ederken Muğla ili çevresi, ekolojisi, doğal kaynakların korunması, deniz ve lagün yaşamının kurtarılması konularında tek laf etmemiştir.  Çevre konularına duyarsızlık çok üzücüdür.

   REKTÖRÜMÜZÜN DEVRİM YAPACAK SÖZLERİ; Üniversitede yüzde 30 İngilizce eğitim hedeflenecek.
İngilizce öğrenen öğrencilerin bilimsel araştırmalar konusunda dünyayı takip etmeleri sağlanacak. Öğretim üyelerinin de dil seviyesi yükseltilecek. Araştırma geliştirme ile kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm aranacak. Muğla’nın örnek bir şehir, marka şehir olması için çaba harcanacak. Proje odaklı çalışmaları istenen öğretim üyelerinin yükselme kriteri projeleri olacak. Oluşturulan Proje Ofisi gelen projeleri inceleyecek. Üniversitenin tüm alt yapısı çalışanlarının kullanımına açılacak. Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğinin kurumsallaştığı TUBİTAK, SANDEZ Projesi yapanlar desteklenecek. Araştırma yapan proje hazırlayan öğrencilerin barınma sorunu karşılanacak. Dört yıl içinde TÜBİTAK’IN ilk 50 listesine girilecek.
Teknolojiyi takip eden, inovasyon odaklı, ahlaklı nesiller yetiştirilecek. Yeni teknolojiler ile karşılaştığında heyecanlanan bir öğrenci topluluğu oluşturulacak. Üniversite içinde güvenlik kriterleri gözden geçirilecek.
Giriş kapılarına (A-C) güvenlik arttırılacak, otomasyon sistemi sağlanacak. TEKNOPARK hızlandırılacak. TEKNOPARK’ın başına sanayi sektöründen bir yönetici (CEO) atanacak. TEKNOPARK’a yönelik araştırma potansiyeli desteklenecek. Bin kişilik araştırma kitlesi yaratılacak. Hızlı hareket edilecek.
Kentin sorunlarına yönelik uyum (entegrasyon) sağlanacak. Yerel yönetim-üniversite işbirliği arttırılacak.
Ulaşım sorununa ilişkin ring hattı, tramvay gibi çözümler önerilecek. YENİ REKÖRÜMÜZ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VE MUĞLA İLİNİ DEĞİŞTİREBİLİR. Sn Rektörümüz ve ekibine tam manasıyla güveniyoruz ve destekliyoruz. Sadece ilimizin çevre, doğa ve ekolojisini de önem vermelerini bekliyoruz.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı