MUĞLA’NIN EN BÜYÜK GÖLLERİ OLAN  4 ADET LAGÜNLERİ ÖLÜYOR

– – MUĞLA DOĞASI sucul yaşamı dediğimiz zaman, Muğla sahili deniz -marin yaşamı, deniz kıyı suları marin yaşamı, DENİZ SAHİLİ ile bağlantılı nehir ve göl ağzı (estuary) yaşamı,  denize bağlantılı göl ve lagünlerdeki yaşam, iç sular ve nehirlerdeki yaşam, baraj göllerindeki yaşam akla gelir.

— MUĞLA DENİZ sularında BALIK ve diğer su ürünleri ilgili tehlike altındaki canlılar; Karetta kaplumbağaları, Akdeniz fokları, orfoz- lahoz balık türleri ve ahtapot, kefal başı çekmektedir. Ancak her tür balık ve deniz canlısı stoklarında  % 50 lerden % 90 lara varan azalma vardır.    AŞIRI AVLANMA,  YUMURTALI AVLANMA, dinamit, patlayıcılar, tüplü dalış, gece zıpkıncılığı, gibi yasa dışı avlanma balık türlerinin çoğunun neslinin tükenme sınırına getirmiştir.

— BALIK VE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİNİN en büyük azalma nedeni YUMURTALI AVLANMA, AŞIRI AVLANMA ve YASA DIŞI avlanmadır. Bugün bölgemizde en 50-60 kişi ya normal mesleğinin yanında yasa dışı zıpkınla avcılık yaparak ya da tamamen KAÇAK ZIPKIN AVCILIK ile geçim sağlamaktadır. Bazı zıpkınlı dalıcılar ise ‘’yasa dışı dalgıçlık yöntemi avcılığını’’ meslek haline getirmişlerdir.

– – MUĞLA LAGÜNLERİ, GÖLLERİ ve nehirlerinde sucul yaşam ne durumdadır.  Muğlada 4 lagünümüz var. Bunlar Bafa lagünü  (70.000 Ha), Köyceğiz lagünü (55.000 Ha), Dalaman-Kocagöll agünü (15.000 Ha) ve Güllük lagünü  (250 Ha) lagünlerdir. LAGÜNLER EVELİYATI DENİZ OLUP SONRADAN DENİZDEN AYRILAN GÖLLERDİR. Lagünlere başta kefal ve yılan balığı, levrek, çupra denizden göle, gölden denize girer çıkar. Lagün, deniz boğaz ağzında (estuary bölgesi ) ise juvenil -balık yavrularının başkalaşma , büyüme   ve gelişme alanıdır.  Bu bakımdan nehir ve göl deniz boğaz ağızları çok önemlidir. Türkiye Akdeniz ve Güney Ege marin yaşamı için önemli iki lagün Bafa ve Köyceğiz lagünleridir. Güllük lagünü deniz içi lagünü olup üretmek için çipura ve levrek yavrularının en çok avlandığı nursery alanıdır.

–MUĞLA SUCUL DOĞANSININ bel kemiğini oluşturan Muğla gölleri (lagünleri ) korunmak zorundadır.  Muğla İl Tarım Müdürlüğü ÖÇK koruması altında olan ve sulak alan ilan edilmiş olan Dalaman Kocagöle IUCN listesinde Göllerdeki sucul yaşam için en tehlikeli 2.sırada olan Aynalı sazan (pullu sazan )   istilacı yabancı türünü bu geçen yıllarda birkaç sefer bilinçsizce aşılamıştır. Muğla B.Ş belediyesi evvelki yılın Mayıs ayında IUCN listesinde en tehlikeli 3. Sıradaki Gambusia sivrisinek istilacı yabacı türünü, ‘’biyolojik mücadele’’ adı altında kırsal alanlardaki fosseptiklere ve doğaya aşılamıştır. TEK ÇIKAR YOL bilimsel bir kuruluş olan Muğla Üniversitesinin lagünlerimize sahip çıkmasıdır.  Aksi takdirde laünlerimiz ve göllerimiz Muğla BŞ belediye ve devlet eliyle yok edilmeye devam edilecektir.

—  KÖYCEĞİZ GÖLÜNDE, Nil kaplumbağaları, Mavi yengecler, kunduz denen Lutr-Lutr su samuru, her biri 8-10 kg arası çeken yerli tür sazan balıkları, benekli kaplumbağalar nesli tükenmekte olup bir an önce korunmalıdır.   Köyceğiz gölünde ve Dalyan deltasında ve su kirliliği yoktur. O zaman neden Köyceğiz gölünde canlı yaşamı durmadan eksiliyor. KÖYCEĞİZ LAGÜNÜNÜN SORUNU stok sayımı yapılmadan aşırı YUMURTALI KEFAL BALIĞI avcılığı ve STOKTAN FAZLA yengeç avlanılmasıdır.

— MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, Muğla bölgesi sucul yaşamına sahip çıkmak zorundadır. Muğla üniversitesi Dalyan plajları işletmeciliğinden geçen yıllarda 3-4 yıl süre ile iyi para kazanmıştır. Ayrıca eski rektörümüz. Sn. M. Harmandar’ın ‘’ Dalyan plajlarından kazanılacak para Dalyan biyolojisinin korunmasında harcanacaktır’’ diye sözü vardır. Muğla Üniversitesi Muğla sucul yaşamının korunmasında 4 lagünü de ele almak zorundadır. Muğla Üniversitesinin Biyoloji bölümü, su ürünleri bölümü ayrıca Kimya Mühendisliği analiz bölümü vardır. Bu bölümlerde Muğla Üniversitesi mevcut hocalarınca daha önceleri zaten bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bölgenin hidrobiyolojik yapısını bilen, bölgemizde çalışmış çok değerli hocalarımız vardır.

— MUĞLA ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİK YAŞAMININ KARUNMASI İÇİN 4 LAGÜNÜ acele korumaya almalıdır. Muğla Üniversitesi, konferans, sempozyum, çalıştaylar düzenleyerek lagünlerin ekolojik yaşamının korunmasını ulusal ve uluslararası su ürünleri ve çevrecilik camiasını dikkatini çekecek şekilde ele almalıdır. Böylece Muğla Üniversitesi hem Güney Ege lagünlerinin kurtarılması hem de karasularındaki yabancı istilacı türlere dikkat çekilmesi için etkin faaliyetlerde bulunmalıdır.

—  MUĞLA ÜNİVERSİTESİ, Muğla bölgesi DENİZ VE LAGÜN SUCUL EKOSİSTEMLERİ yaşamı tehlikede olup acil mevcut durum tespiti ve lagünlerin restorasyonu için acil eylem planları belirleyip uygulamaya geçmelidir..  Çalışmaları Bu bölgede çok derin hidrobiyolojik çalışmalar yapmış olan Muğla Üniversitesi eski hocası Hidrobiyolog Prof. Niyazi Özdemir’ den de faydalanılmalıdır. Prof. Niyazi Hocamız, Prof. Fevzi Yılmaz, Doç. Bülent Yorulmaz hocalarımızdan faydalanılmalıdır.

Etiketler
Başa dön tuşu
Kapalı