MUTLAK VE ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİNDEN: ZİNA…

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yayınlanan, Aile Yapısı Araştırması’nın sonuçlarına göre, boşanmış erkeklerin %29’u, kadınların ise % 21’i en önemli boşanma sebebi olarak “aldatma” yı görmektedir. Aldatma, Medeni Kanun’da boşanma sebepleri arasında “zina” olarak ifade edilmiş ancak tanımı yapılmamıştır. Hukuki anlamda zina, eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken karşı cinsten bir kişi ile isteyerek cinsi münasebette bulunması şeklinde tanımlanabilir.

Bu tanımdan yola çıkarak cinsi münasebette bulunmaksızın flört etmek veya yakın ilişki kurmak zina olarak kabul edilemeyecektir. Ancak bu davranışların ispatı halinde hâkim “zina”nın varlığına kanaat getirirse yine zinaya dayalı boşanmaya karar verebilecektir.

Yine, tanıma göre karşı cinsten biriyle ilişkiden bahsedildiği için eşlerden birinin eşcinsel ilişkisi de zinaya dayalı boşanma davasına konu olamayacaktır. Ancak bu noktada, haysiyetsiz hayat sürmeye dayalı olarak boşanma davası açma hakkı saklıdır.

Zina, 2004 yılına kadar Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak da tanımlanmış ancak bu tarihten sonra yapılan değişiklikler ile suç olmaktan çıkarılmıştır. Mevcut yasal düzenlemelere göre, zina suç sayılmasa da mutlak ve özel boşanma nedenlerinden biri olarak kabul edilmekte olup zina ile ilgili Medeni Kanunumuzda çeşitli hükümler yer almaktadır. Örneğin Medeni Kanun md. 161’e göre, eşlerden biri diğerini aldatırsa, aldatılan eşin bu olayı öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açması gerekmektedir. Her halükarda aldatma olayının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ise artık zinaya dayalı boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Yine aynı maddenin devamında, aldatma olayını öğrenmesine rağmen kendisini aldatan eşini affeden diğer eşin, dava hakkının düştüğü kabul edilmektedir. Bu noktada, aldatılan eş açıkça “affettim” demese bile af sayılabilecek hallere dikkat etmek gerekir. Örneğin, aldatma olayını öğrenmesine rağmen eşlerin birlikte yaşamaya devam etmesi veya aldatma olayının öğrenilmesine rağmen aldatılan eşin diğer eşe çiçek göndermesi, seni çok seviyorum diye mesaj atması af olarak yorumlanabilir.

Aldatma nedeniyle boşanma kararı verilebilmesi için bu durumun mahkemede ispatlanması gerekmektedir. Aldatan eşin başkasından hamile kalması, diğer eşinde bulunmayan cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlığa yakalanması, aldatma durumunu ortaya koyan yazışma, mesaj veya konuşma kaydının ortaya çıkması, evlilik dışı ilişki yaşayan kişilerin otelde aynı odada konakladıklarını gösterir kayıtlar ve tanık anlatımları gibi hususlar ispat bakımından önem arz etmektedir. Aldatma olgusu birçok farklı şekilde ispatlanabilmekle beraber, delil olarak sunulacak kayıtların hukuka uygun şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, haklıyken haksız konuma düşülebilir ve hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller yüzünden ceza yaptırımına maruz kalınabilir.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum

Başa dön tuşu