SGK TARAFINDAN İŞ KAZASI SAYILAN HALLER

Çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği bakımından birçok riski beraberinde taşımaktadır. Bu noktada gerekli ve yeterli önlemler alınmamışsa ne yazık ki iş kazalarına davetiye çıkmaktadır. Peki, işyerindeki her kaza iş kazası sayılır mı veya işçinin mesai saatleri içerisinde ancak işyeri dışındayken geçirdiği kaza da yine iş kazası kapsamında kabul edilebilir mi?

Esasen iş kazası konusu çok detaylı ve geniş kapsamlı bir alandır. Nitekim iş kazası denilince önce nelerin iş kazası sayıldığı, şayet ortada SGK tarafından da kabul edilen bir iş kazası varsa bu kazaya dair bildirimin nasıl ve nereye yapılması gerektiği, iş kazasından sonra atılacak hukuki adımlar ve kaza sebebiyle bağlanacak yardımlar gibi birçok alt başlığın da ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Ancak bu kadar kapsamlı bir konunun bütün halinde anlatılması ve anlaşılması zor olabileceğinden, bu yazımızda iş kazası konusunun ilk adımı olabilecek iş kazasının tanımı ve bu tanıma göre SGK’nın hangi kazaları iş kazası olarak değerlendirdiğinden bahsedeceğiz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazasının tanımı yapılmış ve hangi şartların bulunması halinde iş kazası sayılacağı düzenlenmiştir. Buna maddeye göre iş kazası,

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay; şeklinde tanımlanmıştır.

 

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Başa dön tuşu