TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ NOTERLERDE YAPILABİLECEK…

 Kamuoyunda 6. Yargı Paketi olarak bilinen, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mecliste kabul edildi ve 28 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle hâkim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmiş, fiyatları etkileme ve stokçuluk cezaları arttırılmıştır. Ayrıca bu değişikliklere ek olarak, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterden yapılabilmesine dair yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Bu haftaki yazımızda da taşınmaz satış sözleşmelerinin noterden nasıl yapılacağına ve bu uygulamaya hangi tarihte geçileceğinden bahsedeceğiz.

  1. Yargı Paketi kapsamında Noterlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle; 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren noterler artık şu işlemleri yapmaya bizzat yetkili kılınmıştır:
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh vermek,
  • Taşınmaz satış sözleşmesi yapmak

Buna göre, noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyebilecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamaları ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan usul ve esasları gözetecektir. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin eksik olması hâlinde, ilgili tapu müdürlüğünden eksik olan hususlar tapu bilişim sistemi üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğünce giderilerek sisteme aktarılacaktır.

Noterlerce hak sahibi belirlendikten ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun bulunmadığı tespit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılabilecektir. Tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun varlığı hâlinde noterlerce satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Satış sözleşmesi taraflarca imzalandığı anda noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi bu sisteme kaydedecektir. Sözleşmenin sisteme kaydından sonra ise tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanacaktır.

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinden yalnızca tapu harcı alınacak olup noter harcı alınmayacaktır. Ayrıca bu sözleşmeler damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar ise değerli kâğıt bedellerinden de istisna tutulmuştur. Yine, düzenlemeye göre noterler, yaptıkları taşınmaz satım sözleşmeleri karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamayacaktır. Noter ücreti ise ücret tarifesinde gösterilecek olup taşınmazın değerine göre 500 TL’den az ve 4.000 TL’den fazla olamayacaktır.

Son olarak, taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumlu tutulmuş olup bu zararın devlet tarafından ödenmesi hâlinde devletin, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu edeceği belirtilmiştir.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu