YENİ EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARTABİLİR Mİ?

Son zamanlarda artan kiralar kiracılar üzerinde ciddi bir baskı yaratmıştır. Üstüne bir de ev sahibinin değişmesi ihtimalinde, yeni ev sahibinin kiracıyı evden çıkarıp çıkarmayacağı sorusu akılları kurcalamaya başlamıştır. Nitekim, içerisinde kiracı bulunan bir konutun sahibi bağış, satış vs. gibi nedenlerle değişebilir. Yeni ev sahiplerinin de çeşitli sebeplerle kira sözleşmesiyle bağlı kalmak istemediği, kiracıyı evden çıkartmak istediği de bilinen bir gerçektir. Peki, yasalar karşısında durum nasıl? Yeni ev sahibi eski kiracıyı hangi şartlarda evden çıkartabilir?

Bu noktada, öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk Borçlar Kanuna göre, kira sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik yani örneğin bir konut kirasında yeni ev sahibi kira sözleşmesinin tarafı haline gelir. Dolayısıyla içerisinde kiracı bulunan bir evin başkasına satılması halinde, kiracı ile eski ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi aynı madde ve şartlarla yeni ev sahibi ile de devam edecektir.

Peki, yeni ev sahibinin ben bu evi yeni satın aldım, içerisindeki kiracıyı tanımam, onla bir sözleşme yapmadım deme hakkı var mıdır? Yukarıda bahsedilen düzenleme gereğince, yeni ev sahibinin böyle bir hakkı da bulunmamaktadır. Kısacası kanun bu noktada yeni ev sahiplerine karşı kiracıları korumaktadır.

Bununla birlikte, yeni ev sahiplerinin aşağıdaki hallerde eski kiracıyı evden çıkarabilmesi de mümkündür:

  • Yeni ev sahibinin konut gereksiniminin bulunması,
  • Kiracının kira bedelini ödememesi,
  • Kiracının komşulara rahatsızlık vermesi,
  • Kiracının kiralananla zarar vermesi

Bu ihtimallerde kiracının evden çıkarılması kanunda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Örneğin; yeni ev sahibinin satın aldığı kiracılı bir konuta çocuklarından birinin ihtiyacı olduğu gerekçesiyle eski kiracıyı evden çıkarması mümkündür. Zira Türk Borçlar Kanunu’na göre, kiracılı bir yerin yeni mülk sahibi, kendisi, eşi, çocukları, anne babası veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

Aynı şekilde, kiracılı bir yerin yeni mülk sahibi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilecektir.

Ancak gereksinim sebebiyle eski kiracının tahliyesinde dikkat edilmesi gereken husus, bu gereksinim ihtiyacının samimi ve gerçekçi olması gerektiğidir. Bu şart da tek başına yeterli olmayıp yazılı bildirim ve dava şartı gibi bazı kanuni şekil şartları aranmaktadır.

Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.

Yorum
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu